Arial Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 1 6 - 1 7 7 0 Κωνσταντίνος Φλέσσας 1723-1801 Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 3 6 - 1 7 9 9 Θ ε ο δ ώ ρ α Ν ο τ α ρ ά Παναγιώτης Φλέσσας 1762-1803 Αναστασούλα Νικήτας Φλέσσας 1793- Κωνσταντίνος Φλέσσας Ανδρέας Φλέσσας Ιωάννης Φλέσσας Γεώργιος Φλέσσας 1795-1825 Αθανάσιος Φλέσσας 1810- Κωνσταντίνος Διανέλλος 1845-1905 Αθηνά Μουρτζή 1866-1946 Αθηνά Διανέλλος Ιωάννης Διανέλλος Κωνσταντίνος Φλέσσας 1763- Δημήτριος Φλέσσας Α θ α ν ά σ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 5 - 1 8 2 5 Δημήτριος  Φλέσσας 1793- Κωνσταντίνος Φλέσσας Παναγιώτης  Φλέσσας Γ ρ α μ π ά Σ τ α υ ρ ο ύ λ α Νικήτας  Φλέσσας 1868-1942 Αγγελική Δαφνά 1888-1988 Ευάγγελος Φλέσσας 1909- Βασίλης Φλέσσας 1912-1997 Γεώργιος Φλέσσας 1914- Αθανάσιος Φλέσσας 1920- Μαργαρίτα Φλέσσα 1925- Νικόλαος Βαρβουτσής 1911- Αγγελική Βαρβουτσή Δημήτρης Βαρβουτσής Ιωάννης Φλέσσας 1926-1969 Καλλιόπη Χωριανοπούλου 1939- Νικήτας Φλέσσας 1968- Ιωάννα Φλέσσα 1969- Αικατερίνη Φλέσσα 1928- Δέσποινα Κωνσταντίνος Φλέσσας 1890- Μαρία Κόκκινου Κατερίνα Φλέσσα Απόστολος Φλέσσας 1903-1953 Μαρία Αλεξανδρή -1969 Νικήτας Φλέσσας 1936- Παναγιώτης Φλέσσας Γεωργία Λεονταρίτη Ιωάννα Φλέσσα Μαρία Φλέσσα Δέσποινα Φλέσσα Χρυσόθεμις Φλέσσα Παναγιώτης Φλέσσας Ιωάννης Φλέσσας -1969 Ιωάννης Φλέσσας 1870-1920 Σταυρούλα Γραμπά Παναγιώτης Φλέσσας 1909-1960 Ελένη Φλέσσα Αμαλία Φλέσσα Αγγέλω Φλέσσα Ιωάννης Φλέσσας Νικήτας Φλέσσας Ιωάννης Φλέσσας 1794- Αθανάσιος Φλέσσας Κωνσταντίνος Φλέσσας Παναγιώτης  Φλέσσας 1879- + Φούλα Παπασπυρίδου Γρηγόριος Φλέσσας 1880- Νικόλαος Φλέσσας Λεωνίδας Φλέσσας 1795-1873 Παρασκευή Ευρίκλεια  Φλέσσα + Γρηγόριος  Φλέσσας 1904-1989 Ν ι κ ό λ α ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 9 8 - 1 8 7 0 Κ ο υ μ ο ύ τ σ ο υ Σ τ α υ ρ ο ύ λ α Α θ α ν ά σ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 4 5 - 1 9 2 7 Αγγελική Κορομηλά Βασιλική Φλέσσα Αναστασία Φλέσσα Παναγιώτα Φλέσσα Σταυρούλα Φλέσσα Ελένη Φλέσσα Κωνσταντία Φλέσσα Θ ε ω ν ά Μ α ρ ί α Πούλος  Φλέσσας 1906-1997 Χαρίκλεια Νιάρχου 1908-1988 Αθανάσιος  Φλέσσας 1934- Ευαγγελία Πανάρετου 1939- Τατιάνα Φλέσσα 1964- Μαρίνα Φλέσσα 1966- Γρηγόριος Φλέσσας 1968- Aura Brosman Son Φλέσσας 2003- Μυρτώ Φλέσσα 1970- Emmett Finocche Loukas Finocche Zoe Finocche Δάφνη Φλέσσα 1974- Μαρία Φλέσσα 1935- Γεώργιος Μπιτσάνης Σταυρούλα Μπιτσάνη Ηλίας Μπιτσάνης Γεώργιος Φλέσσας 1936- Ελένη Δημάρεση 1945- Παναγιώτης Φλέσσας 1971- Χαρίκλεια Φλέσσα 1975- Αλέξανδρος Φλέσσας 1976- Γρηγόριος Φλέσσας 1978- Λεωνίδας Φλέσσας 1942- Αρετή Σταθοπούλου 1946- Νικόλαος Φλέσσας 1975- Δημήτριος Φλέσσας 1978- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1946-2001 Ευσταθία Φλέσσα 1952-2001 Γιαννούλα Φλέσσα 1908-1977 Ευστάθιος Φλέσσας 1909-1988 Μαρία Κρίκα 1922- Δήμητρα Φλέσσα 1945- Αθανάσιος Φλέσσας 1946- Γεωργία Πανταζή Μαρία Φλέσσα 1976- Ευσταθία Φλέσσα 1978- Ζωή Φλέσσα 1982- Σταυρούλα Φλέσσα 1947- Κωνσταντίνα Φλέσσα 1952- Αγγελική Φλέσσα 1910- Νικόλαος Φλέσσας 1911-1973 Παναγιώτα Τσόλκα 1922- Αθανάσιος Φλέσσας 1946- ¨Ανικ French Νατάσα Φλέσσας 1980- Αλεξία Φλέσσα 1982- Κλεωνίκη Φλέσσα 1947- ¨Αρτεμις Φλέσσα Γεώργιος Φλέσσας 1948- Νίτσα Σταθοπούλου Παναγιώτα Φλέσσα 1981- Νικόλαος Φλέσσας 1985- Γρηγόριος Φλέσσας 1912-2003 Γεωργία Μιχαλοπούλου 1918-1978 Ηλίας Φλέσσας 1950- Γεωργία Γεωργιλέ Βαρβάρα Φλέσσα 1986- Γρηγόριος Φλέσσας 1994- Αθανάσιος Φλέσσας 1953- Μαρία Σταυρίδη Γεωργία Φλέσσα 1978- Γρηγόριος Φλέσσας 1982- Παναγιώτης Φλέσσας 1958- Ηλίας Φλέσσας 1809-1880 Α θ α ν ά σ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 1 2 - Γεώργιος Φλέσσας 1838- Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 4 0 - Επαμεινώντας  Φλέσσας 1869- Αγγελική Αγγελή -1961 Ιωάννης  Φλέσσας 1896-1982 Σταμάτα Μαυροκορδοπούλου 1901-1984 Επαμεινώντας Φλέσσας 1930-1985 Δήμητρα Καρατζούλη Ιωάννης Φλέσσας 1963-2005 Μαρία Φλέσσα Σταματία Φλέσσα Δήμητρα Φλέσσα 1932- Ανδρέας Φλέσσας 1934- Γεωργία Παναγιωτοπούλου Ιωάννα Φλέσσα Δήμητρα Φλέσσα Στυλαινή Φλέσσα Βασίλω Φλέσσα 1910- Γεωργία Φλέσσα Δήμητρα Φλέσσα Αναστάσιος Φλέσσας Αθανάσιος Φλέσσας Georges Flessas 1883-1968 Παύλος Φλέσσας 1909-2002 Σωτηρία Γεωργουλοπούλου 1914-2007 Γεώργιος Φλέσσας 1947- Χρήστος Φλέσσας 1914- Χρήστος  Φλέσσας 1921-1988 + Eugene Karvounis Νικόλαος Φλέσσας Παναγιώτης Φλέσσας Μαριώ Φλέσσα Βασίλειος  Φλέσσας Ελπίδα Κορομπόκη Νικόλαος Φλέσσας 1915-1944 Αναστασία Σταυροπούλου Νικολίτσα Φλέσσα -2009 Ελευθέριος  Φλέσσας 1922- Χρυσούλα Πούλου Βασιλική Φλέσσα 1950- Βασίλειος Φλέσσας 1954- Αθανάσιος Φλέσσας 1958- Αναστάσιος Φλέσσας 1961- Δήμητρα Φλέσσα 1973- Θεοδώρα Φλέσσα 1976- Αναστασία Φλέσσα 1933- Νικολέτα Φωτομάρα Παναγιώτης Φλέσσας 1911-1996 Ευσταθία Δήμητρα Φλέσσα Γεώργιος Φλέσσας Αναστασία Μαπαϊρακταρίδου Παναγιώτης Φλέσσας Ευσταθία Φλέσσα Ιωάννης Φλέσσας Νίκη Φλέσσα Γεώργιος Φλέσσας Αναστασία Φλέσσα Κωνσταντίνος Βάης Μιχαήλ Βάης Ανδρέας Βάης Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 4 3 - Β έ σ π ω Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 7 7 - Κ ω τ ζ ι α ν τ ή Π α ν α γ ο ύ λ α Παρασκευή Φλέσσα Αλεξάνδρα Φλέσσα Γιαννούλα Φλέσσα Νικόλαος  Φλέσσας Σοφία Ντίνη Κωνσταντίνος Φλέσσας Ιωάννης Φλέσσας Σπύρος Φλέσσας Ευαγγελία Φλέσσα Νικόλαος Φλέσσας Γεωργία Φλέσσα Δημήτρης Φλέσσας Ελένη Μακρυδάκη Νικόλαος Φλέσσας Αποστόλης Δη ήτριος Φλέσσας Θεόδωρος Φλέσσας Σοφία Φλέσσα Νικόλαος Φλέσσας Φώτης Φλέσσας Νικόλοας Φλέσσας Δημήτριος Φλέσσας Παναγούλα Φλέσσα Δημήτρης Χαβελές Αθανασία Χαβελέ Σοφία Χαβελέ Γεώργιος Φλέσσας Νικόλαος Φλέσσας Σοφία Φλέσσα Σωτήρης Φλέσσας Παναγιώτης Φλέσσας Γεώργιος  Φλέσσας Γρηγόριος Φλέσσας Τζέννη Φλέσσα 1988- Αννα Φλέσσα Κωνσταντίνα Φλέσσα Χρήστος Άννα Χρήστος Φλέσσας Ελένη Ανγγελοπούλου Γεώργιος Φλέσσας 2006- Άννα Φλέσσα Αδριανή Φλέσσα Ιωάννης Φλέσσας Αργυρώ Σπουνιά Άννα Φλέσσα Γεώργιος Φλέσσας Κωνσταντίνος  Φλέσσας Γιαννούλα Φλέσσα Αλεξάνδρα Φλέσσα Παρασκευή Φλέσσα Ιωάννης Φλέσσας Κωνσταντίνος Φλέσσας Αικατερίνη Φλέσσα Σπυρίδων Φλέσσας Κυπριανή Ανδρίτσου Κωνσατντίνος Φλέσσας Αναστάσιος Φλέσσας Παναγούλα Φλέσσα Ελεάννα Δημήτρης Απόστολος  Φλέσσας 1886-1920 Ζωϊτσα Μούντριζα Δημήτριος Φλέσσας 1914- Αθανασία Σπέντζου Απόστολος Φλέσσας 1942- Νικόλαος Φλέσσας Δημήτρης Φλέσσας Δημοσθένης Φλέσσας Ασήμω Φλέσσα Βασιλική Φλέσσα Βασίλειος  Φλέσσας 1920- Γεωργία Γιαγού 1925-1993 Απόστολος Φλέσσας 1947- Παναγούλα Σκούμπη Γεωργία Φλέσσα Βασιλική Φλέσσα Αλεξάνδρα Φλέσσα 1949- Παναγιώτης Πασσιάς Γεώργιος Πασσιάς Βασίλειος Πασσιάς Γεώργιος Φλέσσας 1951- Παναγούλα Πναγιώτης Φλέσσας Βασίλειος Φλέσσας Δημήτριος Φλέσσας 1953- Μαρία Τότσικα Βασιλική Φλέσσα Χριστίνα Φλέσσα Γκόλφω Φλέσσα 1955- Λάμπρος Μητσάκος Αλέξανδρος Μητσάκος Γεώργιος Μητσάκος Όλγα Φλέσσα Χρηστίνα Φλέσσα Φ λ έ σ σ α ς Π α ν α γ ι ώ τ η ς Χριατίνα Μπίσκου Δημήτριος  Φλέσσας 1897-1992 Παναγούλα Δενέζη 1910-1992 Νικολίτσα Φλέσσα 1921- Παύλος Λυμπερόπουλος 1917-1998 Ελένη Λυμπερόπουλου 1952- Παναγιώτης Φλέσσας 1926- Ευαγγελία Παναγιώτα Φλέσσα 1952- Κωνσταντίνος Φλέσσα 1929- Αικατερίνη Ψύχου Σταυρούλα Φλέσσα Παναγιώτα Φλέσσα Σταυρούλα Φλέσσα 1932- Παναγιώτης Ζαβαλιέρης Σαράντος Ζαβαλιέρης Χαράλαμπος Ζαβαλιέρης Χαράλαμπος Φλέσσας 1938- Ελένη Παπαργύρη Δημήτριος Φλέσσας 1966- Παναγιώτα Φλέσσα 1968- Μαρία Φλέσσα 1938- Ευάγγελος Ανδρέου Βασιλική Ανδρέου Παρασκευή Φλέσσα Χρηστίνα Φλέσσα Κατίνα Αθάνκια Γεώργιος  Φλέσσας -1928 Σύζηγος Παναγιώτης  Φλέσσας 1910- Βασιλική Ξυδοροπούλου Γεώργιος Φλέσσας 1932-2008 Φωτεινή Τασσοπούλου(Δαλαμανάρα) Παναγιώτης Φλέσσας 1969- Χρήστος Φλέσσας 1972- Ιωάννης Φλέσσας 1933- Μαρία Μάνου 1946- Παναγιώτης Φλέσσας 1967-1993 Κωνσταντίνος Φλέσσας 1970- Ελένη Φλέσσα 1934- Χαράλαμπος Φλέσσας 1936-2008 Παναγιώτης Φλέσσας 1911- Βασιλική Φλέσσα 1966- Σαράντος Φλέσσας Πέτρος Φλέσσας 1939- Λευτέρης Φλέσσας 1941- Ελευθέριος Φλέσσας 1941- Δήμητρα Φλέσσα 1947- Ιωάννης Φλέσσας Κωνσατντίνος Φλέσσας 1967- Ιωάννης Φλέσσας Σωτηρούλα Φλέσσα Γεώργιος Φλέσσας Κωνσταντίνα 2 Σύζηγος Αθανασία Φλέσσα Αικατερίνη Φλέσσα Ευσταθία Φλέσσα Καλιόπη Φλέσσα Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς A Φ λ έ σ σ α ς 1 8 4 5 - 1 9 2 3 Α ι κ α τ ε ρ ί ν η Μ α υ ρ ό γ ι α ν ν η 1 8 5 3 - 1 9 2 4 Ελένη Φλέσσα 1877-1957 Αλέξανδρος Μαυροκορδόπουλος Γεώργιος Μαυροκορδόπουλος 1910-2004 Αλέξανδρος Μαυροκορδόπουλος Δμήτριος Μαυροκορδόπουλος 1909-1996 Γεώργιος Μαυροκορδόπουλος 1911-2004 Σπύρος Μαυροκορδόπουλος 1914-1993 Μιχαήλ  Φλέσσας 1882-1956 Κωνσταντίνα  Ζουγλή 1900-1977 Δημήτριος Φλέσσας 1915-1988 Θεοδωσία Φλέσσα 1917-1999 Κωνσταντίνος Φλέσσας 1919-1982 Καλλιόπη  Τζουτζά 1923- Μιχαήλ Φλέσσας 1957- Ελένη Μπενετή 1970- Καλλιόπη Φλέσσα 2003- Αικατερίνη Φλέσσα 1957- Δημήτριος  Κρούστης 1944- Μυρσίνη Φλέσσα 1997- Απόστολος Κρούστης Παύλος Κρούστης Ηλίας Κρούστης Αικατερίνη Φλέσσα Νικόλαος Φλέσσας 1889-1984 Mary Elieff 1907-1999 George N Flessas 1928- Yvonne M Rands Julie A Flessas 1952-2001 Daniel N Flessas 1956- Don S Flessas 1932- Nancy Betinger James D Flessas Nicholas C Flessas 1966- Austin J Flessas 1997- Nicholas Flessas 1998- Aaron Flessas 2000- Jaina Flessas 2004- Αλεξάνδρα Φλέσσα Παναγούλα Φλέσσα Λεωνίδας Σκλήρης Δημήτρης Σκλήρης Παναγιώτης Σκλήρης Μαριώ Φλέσσα -1922 Γεώργιος Δαγρές 1883-1960 Δημήτριος Δαγρές 1916-2008 Κωσταντίνος Δαγρές 1919-1944 Ζωή Δαγρέ 1921-1922 Νικόλαος  Φλέσσας 1766-1825 Ευστάθιος Φλέσσας Μιχάλης Φλέσσας Ιωάννης Φλέσσας Κωνσταντίνος Φλέσσας Γεώργιος Φλέσσας Κωνσταντίνος Φλέσσας Δημήτριος Φλέσσας Νικόλαος Φλέσσας Ιωάννης Φλέσσας Γρηγόριος Φλέσσας Δημήτριος Φλέσσας Ιωάννης Φλέσσας Περικλής  Φλέσσας Γεώργιος Φλέσσας Δημήτριος  Φλέσσας Ηλίας Φλέσσας Ιωάννης Φλέσσας Γρηγόριος Φλέσσας -1984 Ευρίκλεια Γεώργιος Φλέσσας Δημήτριος Φλέσσας Κωνσταντίνος Φλέσσας Ιωάννα Φλέσσα Γρηγόριος Φλέσσας Νοκόλαος Φλέσσας Θωμάς Φλέσσας Βασίλειος Φλέσσας Νικόλαος Φλέσσας Φίλιππος Φλέσσας Μαρίνος Φλέσσας Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 8 - 1 8 2 5 Κ ό ρ η Χ ρ η σ τ ά κ η Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 2 5 - Π ε ρ ι κ λ ή ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 5 0 - Δημήτριος  Φλέσσας 1868-1956 Όλγα  Ανδριανοπούλου -1952 Γρηγόριος  Φλέσσας 1901-1983 Ευρύκλεια  Φράγκου 1914- Γεώργιος Φλέσσας 1931- Δέσποινα Μυλωνά Αικατερίνη Φλέσσα Γρηγόριος Φλέσσας Ελένη Φλέσσα Καίτη Φλέσσα 1933- Κωνσταντίνος Αλισμόνης Ιωάννης Αλισμόνης Μαρίνα Αλισμόνη Ευρύκελια Αλισμόνη Δημήτριος Φλέσσας 1935- Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1937- Βίκυ Ξυδιά Ευρύκλεια Φλέσσα 1964- Ελένη Φλέσσα 1965- Γεωργία Φλέσσα 1966- Γρηγόριος Φλέσσα Κατίνα Φλέσσα Ιωάννα Φλέσσα Περικλής Φλέσσας 1940- Βαισιλική Δρούτσα 1954- Ευρύκλεια Φλέσσα 1979- Ιωάννης Φλέσσας Ηλίας Φλέσσας Γεώργιος  Φλέσσας + Θυγατέρα  Μπελιά Παρασκευή Φλέσσα Γεώργιος Φλέσσας Περικλής Φλέσσας 1904-1922 Κωνσταντίνος Φλέσσας -1993 Βασίλειος Φλέσσας Νικόλαος Φλέσσας Φίλιππος Φλέσσας Μαρίνος Φλέσσας Φ λ έ σ σ α ς Ι ω ά ν ν η ς Παναγιώτης Φλέσσας 1866- Φωτεινή Μαμέα Kyriakos P Flessas 1890-1950 Rosa Butticas 1894-1969 ?? C Flessas 1916- Madeline I Williams 1919- Norman C Flessas 1949- Karen L Haltiwanger 1960- Catherine L Flessas 1988- Graham N Flessas 1991- Constantine J Flessas 1867- Christos C Flessas 1875-1946 Ε υ λ α β ί α Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ 1 8 9 0 - 1 9 7 0 Sophie Flessas 1910- John Argyris Penelope Argyris Louis Argyris Chris Flessas Katrina Phillips Chris J Flessas Dean Flessas Daniel C Flessas 1913-2008 Winifred Steele 1917-2000 Lambert C Flessas 1937- Penelope Cole 1940- Kelly J Flessas 1964- Tim James Thomas Bailey David Bailey Rex L James Kristen P Flessas 1966- Daniel C Flessas 1968- Patricia J Flessas 1938- Pete Floria 1938-1982 Bradford Floria 1964- Susan Floria 1966- Theodore C Flessas 1915-1975 Theodore Dee Ted J Flessas William Flessas Stephani Flessas Joann Gusty Joanne Flessas Mary L Flessas Barbara Flessas William C Flessas 1917-1986 Mary Sinsin Christina Flessas Charles VanLuven Joey VanLuven Carla Flessas Thomas Flessas 1919-1935 Γεώργιος  Φλέσσας 1886-1976 Μάρθα Καρδή Ιωάννης  Φλέσσας 1886-1944 Σταυρούλα Εξαρχέα 1886-1961 Γεώργιος Φλέσσας 1911-1994 Σοφία  Χριστακέα 1890-1965 Ματίνα Φλέσσα 1915-1991 Σταυρούλα Φλέσσα 1917- Φιλάνθη Φλέσσα 1919- Κωνσταντίνος Παφίτης -1990 Κυριακή Παφίτου Αικατερίνα Φλέσσα 1921- Ιωάννης Κωνσταντουλέας Νίκος Κωνσταντουλέας Χρήστος Φλέσσιας 1925-1936 Μαρία Φλέσσα Σταυρούλα Τζιόρτζη Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1922-2001 Πολύμνια Γεώργιος  Φλέσσας 1951- Μαρία Γκαδάτσιου 1954- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1975- Δήμητρα Φλέσσα 1977- Πολιμνία Φλέσσα 1977- Θεμιστοκλής Φλέσσας 1979- Αναστάσιος Φλέσσας 1980- Χριστίνα Φλέσσα 1981- Παναγιώτα Φλέσσα 1984- Ελευθέριος Φλέσσας 1986- Ευαγγελιά Φλέσσα Νίκος Φλέσσας 1924-1994 Γεώργιος Φλέσσας Δημήτριος Φλέσσας 1926- Αφροδίτη Νίκα Γεώργιος Φλέσσας 1956- Παναγιώτα Φλέσσα 1957- Ευαγγελία Φλέσσα 1928- Βιλερμύνη Φλέσσα 1930- Αλεξάνδρα Φλέσσα 1932- Κωνσταντίνος Φλέσσας Γρηγόριος Φλέσσας Φ λ έ σ σ α ς Ν ι κ ό λ α ο ς Φ λ έ σ σ α ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς C h r i s t i n a James Y Flessas 1854-1914 Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 5 7 - 1 8 9 9 H e l e n 1 8 5 6 - 1 9 2 8 George J Flessas 1880-1887 N i c h o l a s J F l e s s a s 1 8 8 1 - 1 9 6 5 M a r i a S t a s i n o p o u l o s 1 8 9 1 - 1 9 6 0 Nikolletta N Flessas 1917-1993 Drilias Nikki Drilias 1917-1992 Christine Drilias Thomas Drilias William Drilias John N Flessas 1924-1990 Mary J Flessas 1950- Elizabeth J Flessas 1952- David J Flessas 1959- Julie J Flessas James N Flessas 1925-1997 Charlotte C Cole Micheal C Flessas 1959- Samuel C F Areheart 1983- Daniel J Flessas 1966- Geraldine J Flessas William N Flessas 1927-1992 Dolores Lingelbach 1928-2015 Mark W Flessas 1948- Lindsey P Flessas 1988- John M Flessas 1972- Nicholas W Flessas 2000- Luke Flessas 2006- Christopher N Flessas 1975- Amanda Helen 1979- Madison G Flessas 2005- James W Flessas Michael J Flessas Gregory J Flessas William J Flessas William I W Flessas Robin Nicholas Flessas Tiffany Flessas Lisa Flessas + Michael Roeglin Peter N Flessas 1928-2018 Tia Poulos Nicholas S Flessas 1957- Niki Diana Flessas Zacharias Flessas Robert W Flessas 1958- John A Flessas 1960- George B Flessas 1962- Peter A Flessas 1965- Andrew D Flessas 1969- Helen N Flessas 1930- Fred Keller Mary B Keller Fred K Jr. Jeff Keller Andrienne N Flessas 1934- Aspenleiter Rober Aspenleiter John Krohn Susan Aspenleiter Betty N Flessas 1936-2019 Andrew J Flessas 1882-1886 George I J Flessas 1888-1891 Vasiliki J Flessas Caliope J Flessas Constantine J Flessas Andrew C Flessas John C Flessas Constantino Y Flessas 1864-1933 Harriet Y Flessas 1897-1989 James J Flessas 1928- Paulina Y Flessas 1902-1977 Katerina Y Flessas Strate Y Flessas -1897 Vasiliki Y Flessas Nikolaos Y Flessas Anna Keller John N Flessas 1896-1966 Pauline N Flessas Ευστάθιος Φλέσσας Μιχαήλ Φλέσσας Βασίλης Φλέσσας Χρήστος  Φλέσσας Ηλίας  Φλέσσας 1884-1974 Stayroula Flessas 1917- Androniki Flessas 1920-1999 Konstantinos Podochoritis Nikolaras K Podochoritis Sophia K Podochoritis Georgia K Podochoritis Anthoula K Podochoritis Angela K Podochoritis Γεώργιος Φλέσσας 1923-1983 Ανθούλα Αρχοντάκη 1935- Μαρία Φλέσσα 1960- Ηλίας Φλέσσας 1962- Παναγιώτα Φλέσσα 1971- Παναγιώτης Φλέσσας 1926-1996 Γεωργία Φλέσσα 1929- Γεώργιος Φλέσσας Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α Α ν δ ρ ο ν α ί ο υ Η λ ί α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 9 - 1 8 2 1 Α ι κ α τ ε ρ ί ν η Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 9 0 - a b t . 1 8 7 5 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 1 5 - a b t . 1 8 9 5 ? Κ υ ρ ι α κ ο ύ λ α Η λ ί α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 3 5 - a b t . 1 9 1 7 Ξ α ν θ ο ύ λ α Π ο ύ ρ ν ο υ 1 8 3 9 - Χρήστος Φλέσσας 1865-1937 Παναγιώτα Ταρσούλα 1870-1945 Γεωργίτσα Φλέσσα 1896-1971 Ηλίας Φλέσσας 1896-1989 Ελένη Σίμου 1895-1989 Παναγιώτα Φλέσσα 1927-1994 Ευσταθία Φλέσσα 1933- Χρήστος Φλέσσας 1934- Σοφία Ψωμά 1938- Ελένη  Φλέσσα 1961- + Αριστοτέλης  Σκλάβος 1955- Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1869-1958 Α μ α λ ί α Ζ α χ α ρ ο π ο ύ λ ο υ 1 8 8 0 - 1 9 5 5 Ξανθή  Φλέσσα 1908- + Επαμεινώντας Ψωμάς Νίκος Φλέσσας 1911- Αγγελική Θωμόπουλου 1910- Αμαλία Φλέσσα 1942- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1948- Φωτούλα Γαρατζιώτη 1952- Νίκος Φλέσσας 1976- Νεκτάριος Φλέσσας 1978- Δημήτρης  Φλέσσας 1914-1998 Ευγενία Τασσοπούλου -2001 Αναστάσιος Φλέσσας 1951- Αναστασία Πουλοπούλου Ερατώ Φλέσσα 1978- Ευγενία Φλέσσα 1985- Δήμητρα Φλέσσα 1953- Γεώργιος Σιάγκας 1948- Χαράλαμπος Σιάγκας 1973- Ευεγενία Σιάγκα 1975- Μιχάλης Φλέσσας Γεώργιος  Φλέσσας 1916- Ελένη  Κρανίτη Κωνσταντίνος Φλέσσας 1945-2011 Ασημίνα Γερολυμάτου 1953- Γεώργιος Φλέσσας 1972- Ελένη  Φλέσσα 1976- + Κωνσταντίνος Μανιάτης Αμαλία Φλέσσα 1948- Άγγελος Φλέσσας 1949-2015 Αλέξης Φλέσσας 1951- Αλεξάνδρα Απέργη 1963- Σπυρίδων Φλέσσας 1985- Άγγελος Φλέσσας 1994- Ιωάννα Φλέσσα 1955- Μαρία Φλέσσα 1964- Εμιλία Φλέσσα 1918- Μιχαήλ  Φλέσσας -1957 Νικολέτα  Πάππου 1886-1949 Μιλτιάδης  Φλέσσας 1915- + Διονυσία  Λαμπροπούλου Ηλίας Φλέσσας 1917-1944 Γιαννούλα Μποφίλη 1920- Αγγελική Φλέσσα 1942- Vasilios Flessias 1919- Βικτωρία Μποφίλη 1907- Nikolia V Flessias 1940- Θεοφανώ Flessias 1946- Σωτηρία Flessias 1949- Βαγγελιώ Φλέσσα 1924- Αντώνης Κρανίτης 1917- Διονυσία Κρανίτη 1953- Πολυχρόνης Παπαθεοδώρου 1950- Νικόλαος Παπαθεοδώρου 1977- Νικόλαος Κρανίτης 1955- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1928-2015 Δήμητρα Σιορδίνη 1932- Νικολέτα Φλέσσα Μιχαήλ Φλέσσας Σπυριδούλα Καφίρη Θεόδωρος Φλέσσας Κωνσταντίνος Φλέσσας Βασιλική Φλέσσα 1929- Μαρία Φλέσσα 1932- Γεώργιος Φλέσσας 1934- Ουρανία Μανιάτη 1934- Νικολία Φλέσσα 1961- Αθανασία Φλέσσα 1963- Νίκος Μεταξάς Γεωργία Μεταξά Κωνσταντίνα Μεταξά Δημοσθένης  Φλέσσας 1837-abt. 1922 Ζωϊτσα Ψωμά 1856- Θεοφάνη Φλέσσα 1876-abt. 1954 Ιωάννης Φλέσσας 1882-1975 Harriet Bodamer Demos J Flessas 1928- Debora Flessas 1951- Kenneth Fleck James Fleck 1981- Daria Flessas 1956- Ολυμπία Φλέσσα 1884-1959 Δημήτριος  Φλέσσας 1885-1960 + Κωστούλα  Χύμη Παναγιώτα Φλέσσα 1886-1961 Μαρία Φλέσσα 1893-1988 Γεώργιος  Φλέσσας 1846-abt. 1934 Τασώ Ντονάτα 1860- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1888-1958 Ελένη ? Σπυρίδων Φλέσσας 1870-1917 Μαρία Κουνάδη 1884-1960 Δήμητρα Φλέσσα 1908- Κορνηλία Φλέσσα Ευδοκία Φλέσσα 1881- Μιλτιάδης Φλέσσας 1886-1971 Φωτεινή Φλέσσα 1887-1972 Ελένη Φλέσσα 1892-1967 Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 2 0 - 1 8 7 7 Ε λ έ ν η Κ ο λ ό κ α 1 8 2 7 - 1 9 1 7 Ιωάννης  Φλέσσας 1857-1943 Αναστασούλα  Δάβανου 1869-1917 Μαριγώ Φλέσσα 1891-1987 Πέτρος Παπαϊωάννου 1881-1967 Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου 1919-1939 Ιωάννης Παπαϊωάννου 1925- Αγγελική Παπαφωτοπούλου 1931- Πέτρος Παπαϊωάννου 1954- Κώστας Παπαϊωάννου 1957- Μαρία Παπαϊωάννου 1959- Σεβαστή Φλέσσα 1896-1981 Ιωάννης Δρηκόλια Δινύσης Δρηκόλια Ανδρέας Δρηκόλια Δημήτριος  Φλέσσας 1898-1980 Σοφία  Χαντζή 1898-1976 Ιωάννης Φλέσσας 1926-1978 Μαρία Τάγαρη 1934- Δημήτριος Φλέσσας 1963- Βασίλης Φλέσσας 1970- Ιωάννης  Φλέσσας 1978- Μαρία   Πόπη Φλέσσα Νίκος Αβραμόπουλος 1922-2001 Βασιλική Αβραμοπούλου 1955- Αγγελος Αβραμόπουλος 1957- Τασία Φλέσσα Παναγιώτης Λουκέρης 1929-2004 Διονύσιος Λουκέρης 1963- Σοφία Λουκέρη 1967- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1899-1979 Γιαννούλα Τασία Φλέσσα Μαρία Φλέσσα Ιωάννης Νισταζάκης Μάνος Νισταζάκης 1962-2010 Κώστας Νισταζάκης Σ ε β α σ τ ή Φ λ έ σ σ α 1 8 6 0 - Δ η μ ο σ θ ε ν ί δ η ς Δ η μ ο σ θ έ ν η ς Νίκος Δημοσθενίδης 1896- Δήμητρα Πιπιλή Δήμος   N Kolaras Σεβαστή Δημοσθενίδη Γεώργιος  Δημοσθενίδης 1910- Φωτεινή  Κάπου 1917- Νίκος Δημοσθενίδης 1940- Μαίρη Γαλανοπούλου Φωτεινή Δημοσθενίδη Στέφανος Αγιόπουλος Ευάγγελος Αγιόπουλος Μιρέλλα Αγιόπουλου Δήμητρα Δημοσθενίδη Δημήτριος Σπυριδάκης Μαρία Σπυριδάκη Γεώργιος Σπυριδάκη Σεβαστή Δημοσθενίδης Ντίνος Κλέντος -2007 Βασίλειος Κλέντος Δημητρούλα Κλέντου Γεώργιος Κουτσόπουλος Κώστας Κουτσόπουλος Γιότα Κουτσόπουλου Κωνσταντίνα Δημοσθενίδη Χρήστος Λιάπης Δήμητρα Λιάπη Ιωάννης Μουστόγιαννης Γρηγόριος Μουστόγιαννης Αναστλάσιος Λιάπης Κατερίνα Δρυειούση Χρήστος Λιάπης Κατερίνα  Δημοσθενίδη Βενετσάνος  Βενετσανόπουλος Αθανασία Βενετσανόπουλου Πρόδρομος Αλεξάνδρου Κατερίνα Αλεξάνδρου Ελένη Αλεξάνδρου Παναγιώτα Βενετσανόπουλου Αλκήμης Παύλος Γεώργιος Παύλος Χαραλαμπία Σταυροπούλου Παναγιώτα Παύλου Αλκιβιάδης Παύλος Ιωάννης Βενετσανόπουλος Λαμπρινή Καστρινού Βενετσάνης Βενετσανόπουλος Κατερίνα Βενετσανόπουλος Κωνσταντίνος Βενετσανόπουλος Ρουμπίνη Αγγελοπούλου Πέτρος Βενετσανόπουλος Τούλα Βενετσανόπουλος Ιωάννης Βάγιας Κωνσταντίνα Βάγια Δημήτριος Βενετσανόπουλος Μαριάμ Αρέστη Βενετσάνος Βενετσανόπουλος Κατερίνα Βενετσανόπουλου Μάριος Βενετσανόπουλος Χρυσή Βενετσανόπουλου Παναγιώτης Χρονόπουλος Ελένη Χρονόπουλου Χρόνης Χρονόπουλος Αντωνία Παναγιώτης Χρονόπουλος Γιαννούλα  Δημοσθενίδη Χρήστος  Μανιάτης Τούλα Μανιάτη Διαμαντούλα Μανιάτη Ιωάννης Σταθάς Χρήστος Σταθάς Νίκος Σταθάς Αριστίδης  Μανιάτης Γεωργία  Μανώλη Αναστάσιος Μανιάτης Χρήστος Μανιάτης Ευγενία Βλάμη Αριστείδης Μανιάτης Γεωργία Μανιάτη Ιωάννα Μανιάτη Κωνσταντίνος  Κρανίτης Κανέλλα Κρανίτη ¨Αρης Κρανίτης Παναγιώτης Κρανίτης Ασίμω Μανιάτη Διαμαντής Μανώλης Γρηγόρης Μανώλης Αγγελική Μανώλη Γεώργιος  Μανιάτης Μαριγώ  Βλάχου Ιωάννης Μανιάτης Χρήστος Μανιάτης Άννα Γεώργιος Μανιάτης Μαριγώ Μανιάτη Ιωάννα Μανιάτη Νίκη Μανιάτη Ευθύμιος Τσιούτας Μαρία Τσιούτα Ιωάννα Τσιούτα Αθανάσιος  Δημοσθενίδης Ελευθερία  Παπανδρέου Δήμος Δημοσθενίδης Ελευθερία Μακρή -2000 Αθανάσιος Δημοσθενίδης Δόμνα Δημοσθενίδη Αθανασία Δημοσθενίδη Σεβαστή Δημοσθενίδη Νίκος Διαμαντόπουλος Κώστας Διαμαντόπουλος Δημήτρα Διαμαντόπουλος Γεώργιος Δημοσθενίδης Χρυσούλα Δημητριάδου Βασίλειος Δημοσθενίδης Αθανάσιος Δημοσθενίδης Φωτεινή  Φλέσσα 1865- Νίκος Γκουβάτσος Γεώργιος  Γκουβάτσος 1905- Κούλα Αποστολοπούλου 1908- Κωνσταντίνος Γκουβάτσος 1934- Νικόλαος Γκουβάτσος 1936- Θανασούλα Δάβανου Κωνσταντίνος Γκουβάτσος Ιωάννης Γκουβάτσος Γεώργιος Γκουβάτσος Θεόδωρος Γκουβάτσος Τάσος Γκουβάτσος Αναστάσιος Γκουβάτσος 1944- Θεόδωρος Γκουβάτσος 1948- Νούλα Γκουβάτσου Τούλα Γκουβάτσου Παναγιώτης Γκουβάτσος Ε υ θ ύ μ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 6 7 - 1 9 4 7 Δ ή μ η τ ρ α Β ο υ δ ο ύ ρ η 1 8 7 0 - 1 9 3 1 Ιωάννης Φλέσσας 1899-1922 Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1900-1967 1902-1990 Δήμητρα Φλέσσα 1933- Αναστάσιος Μπολολιάς 1931-2015 Σταματία Μπολολιά 1963- Ανδρέας Σκάρλος 1952- Αναστάσιος Σκάρλος 1987- Βασίλειος Σκάρλος 1987- Ελένη Φλέσσα 1934-1935 Ευθύμιος  Φλέσσας 1936- Ida J Wisner 1936- Sandra P Flessas 1962- Marlon Hutchinson Mihalis E Hutchinson 2000- Linda A Φλέσσας 1964- Mark Esdon 1962- Gillian M Esdon 1998- Michael G Esdon 2004- Mathew E Esdon 2004- Constantine E Φλέσσας 1973- Sharon Hemken Timothy C Flessas 2013- Penelope R Flessas 2015- Peter C Φλέσσας Μερόπη Βαβούλη 1946- Μαρία Φλέσσα 1986- Ευθύμιος  Φλέσσας 1937-2005 + Νίκη  Βρόντου 1947- Παναγιώτα Φλέσσα 1903-1978 Κωνσταντίνος Παυλούρος Αλέξανδρος Παυλούρος 1939-2008 Ελένη Καντώνη 1939- Μίκα Παυλούρου Τούλα  Παυλούρου + Παύλος Λαμπρινάκος Δήμητρα Παυλούρου -2002 Γεώργιος Δάβανος 1934-2002 Παναγιωτούλα Δάβανου Πάνος Φλέσσας 1905-1984 Μάρθα Καναβιτσά 1915-2001 Δήμητρα Φλέσσα 1935-2003 Βύρων Τσιακίρης 1934- Μάγδα Τσιακίρη 1960- Αλέξανδρος Κεχαγιάς 1958- Χρηστίνα Κεχαγιά 1984- Μάρθα Τσιακίρη 1964- Ιωάννης Μιχαήλ 1960- Σταμάτης Μιχαήλ Φοίβη Μιχαήλ Ιωάννης Φλέσσας 1937- Ελένη Φλέσσα 1908-1913 Γεωργία  Φλέσσα 1909-1992 Νίκος  Χαντζής 1899-1989 Art N Hadges 1940- John N Hadges 1941- Βάσω Ιωάννα Χαντζή Νίκος Χαντζής Γεωργία Χαντζή Athanasios N Hadges 1943-2000 Ελένη Μόσχου Νίκος Χαντζής Γεωργία Χαντζή Constantin N Hadges Μαρία Παύλου Γεωργία Χαντζή 1987- Παναγιώτης Χαντζής -1990 Γεωργία Καράπαπα Κωνσταντίνα Χαντζή 1976- Αθανάσιος Γιαννίκος Γεώργιος Γιαννίκος Παναγιώτα Γιαννίκου Αριστείδης Χαντζής 1977- Γεωργία Χαντζή Άννα Χαντζή 1978- Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 6 8 - 1 9 3 2 Α μ α λ ί α Τ ά γ α ρ η 1 8 6 7 - 1 9 5 4 Θ α ν ά σ ω Φ λ έ σ σ α 1 8 9 5 - 1 9 9 3 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Τ σ α ο ύ σ η ς 1 8 8 0 - 1 9 6 4 Διονύσιος Τσαούσης 1924-2004 Δήμητρα Παπαδοπούλου Γεώργιος Τσαούσης Αθανασία Τσαούση Αποστόλης Χρόνης Διονύσιος Χρόνης Ιωάννης  Τσαούσης 1927-2011 Αναστασία  Βλάχου Γεώργιος Τσαούσης Κωνσταντίνος Τσαούσης Αθανασία  Τσαούση Νικόλαος Δαμιγός Σοφία Δαμιγού Μαρία Δαμιγού Αναστασία Δαμιγού Κωνσταντίνος Δαμιγός Φωτεινή Τσαούση Μιχαήλ Παραστατίδης Κωνσταντίνος Παραστατίδης Δήμητρα Τσαούση Δημήτριος Καπλάνης Αθανάσιος Καπλάνης Ιωάννης Καπλάνης Χρήστος Τσαούσης Κατερίνα Τσαούση Αθανάσιος Τσαούσης Αθανασία Μαυροϊδή Γεώργιος Τσαούσης 1970-2005 Δήμητρα Τσαούση Κωνσταντίνα  Τσαούση Ευθύμιος Κατσάμπουλας Κωνσταντίνος Κατσάμπουλας ¨Ολγα Κατσάμπουλα Νόντας Ευσταθίου Ευτυχία Ευσταθίου Ιωάννης Ευσταθίου Ευθύμιος Ευσταθίου Παναγιώτης Κατσάμπουλας Βούλα Κωνσταντίνα Κατσάμπουλα Νικόλαος Κατσάμπουλας Ευθύμος Κατσάμπουλας Φωτεινή Τσαούση Περικλής Γιαννουκάκης -2004 Δημήτριος Γιαννουκάκης Ελένη  Φλέσσα 1896-1971 Τ ι μ ο λ έ ω ν Γ λ ο ύ μ η ς 1 8 8 7 - 1 9 3 2 Ιωάννης  Γλούμης 1920- Βελούδω Μανώλη Τιμολέων Γλούμης Νικόλαος Γλούμης Δημήτριος Γλούμης Ελένη Γλούμη Χριστήνα Γλούμη Αμαλία  Γλούμη 1921- Νικόλαος Κουτσόπουλος Χαράλαμπος Κουτσόπουλος Αναστάσιος Κουτσόπουλος Γρηγόριος Κουτσόπουλος Αγγέλω Ροϊδου Αμαλία Κουτσόπουλου Νικόλαος Κουτσόπουλος Τούλα Κουτσόπουλου Ιωάννης Γεωργακόπουλος Νικόλαος Γεωργακόπουλος Αγαθή Γεωργακόπουλου Δημήτριος Γεωργακόπουλος Παναγιώτα Γλούμη 1924- Βασίλειος Παπαγιώργος Αλέξανδρος Παπαγιώργος Μαριγώ Παπαγιώργου Κωνσταντίνος Γλούμης 1926- Δέσπω Κλέντου Βασίλειος Γλούμης ¨Αννα Γατσουλάκη Κωνσταντίνος Γλούμης Δέσποινα Γλούμη Τιμολέων Γλούμης Κωνσταντίνος Γλούμης Θεόδωρος Γλούμης 1931- Μαρία Πολυχρονοπούλου ¨Αγγελος Γλούμης Τιμολέων Γλούμης Γιαννούλα  Φλέσσα 1899-1974 Χρήστος Κοζήρης Κωνσταντίνα Κοζήρη 1926-2020 Σωτήρης Γιαννακόπουλος Δημήτρης Γιαννακόπουλος Βύκη George D Γιαννακόπουλος Σωτήρης Γιαννακόπουλος Σταυρούλα  Κοζήρη 1929- Δημήτριος Αβραμόπουλος Κωνσταντίνος Αβραμόπουλος 1951-2021 Ελένη Δημήτρης Αβραμόπουλος 1981- Σταύρος Αβραμόπουλος 1997- Θεοδοσία Αβραμόπουλου 1953- Αναστάσιος Δελημιχάλης Φωτεινή Δελημιχάλης 1990- Νικολία Αβραμόπουλου 1955- Χρήστος Σηρίγος Ιάκωβος Σηρήγος Φλώρα Σηρήγος Δέσποινα  Αβραμόπουλου 1959- Michel Acrout Naim Acrout David Acrout Jannett Acrout Lilian Acrout Χρήστος Αβραμόπουλος 1963-1957 Λαμπρινή Αβραμόπουλος 1969- Δημήτριος Μόσχος Κωνσατντίνος Μόσχος Δήμητρα Μόσχος Σταύρος Μόσχος Αλίκη Κοζήρη 1931- Νίκος Γαλανάκης 1924-2006 Γεώργιος Γαλανάκης 1968- Θεόδωρος Κοζήρης -2006 Βαγγελίτσα Αντωνίου Ιωάννα Κοζήρη 1964- Κωνσταντίνα Φλέσσα 1901-1997 Παναγιώτα  Φλέσσα 1903-1998 Αναστάσιος Λαμπρόπουλος Λάμπρος Λαμπρόπουλος Γεώργιος Λαμπρόπουλος Βαγγελίτσα Αναστάσιος Λαμπρόπουλος Παναγιοτούλα Λαμπρόπουλου Νίκος Λαμπρόπουλος Θεοδώρα Ντούφα Αναστάσιος Λαμπρόπουλος Τούλα Λαμπρόπουλου Χρύσανθος Λαμπρόπουλος Δέσποινα Αναστάσιος Λαμπρόπουλος Ειρήνη Λαμπρόπουλου Δημήτριος  Φλέσσας 1905-2004 Αγγέλω Στασινάκου Αμαλία Φλέσσα 1938- Νικόλαος Λιάκος 1928- Δημήτριος Λιάκος 1966- Βασίλειος Λιάκος 1969-1999 Ελευθερία Φλέσσα 1940- Γεώργιος Γιοργακλής Αγγέλα Γιοργακλή Φωτεινή Γιοργακλή Γεώργιος Φλέσσας 1942- Σπυριδούλα Τσούνη Αγγέλα Φλέσσα Φωτεινή Φλέσσα Δημήτριος Φλέσσας Παναγιώτης Φλέσσας 1791- Δημήτριος Φλέσσας 1792-1825 Κωνσταντίνος Φλέσσας 1793-1850 Ηρακλής Φλέσσας Μαριγώ Φλέσσα Παναγιώτα Φλέσσα 1797- Γεώργιος Φλέσσας 1798-1822 Μαρία Φλέσσα 1799- Ηλίας Φλέσσας 1821- Χριστόδουλος Φλέσσας Ν ι κ ή τ α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 7 4 - 1 8 4 6 Ά γ ν ω σ τ η Ιωάννης  Φλέσσας 1800-1888 Γρηγόριος Φλέσσας 1835-abt. 1908 Νικήτας Φλέσσας 1836-abt. 1910 Χριστόδουλος Φλέσσας 1837-abt. 1914 Ηλίας Φλέσσας 1839-1915 Περικλής Φλέσσας 1878-1915 Δημήτριος Φλέσσας 1887-1927 Αλέξανδρος Φλέσσας 1888-1958 Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1840-1920 Ηλέκτρα  Κυριακού Ιωάννης Παπαφλέσσας 1867-1953 Μαρία Μητσοπούλου 1866-1944 Κωνσταντίνος Παπαφλέσσας 1889-1981 Αικατερίνη Πιππινέλη 1900-1992 Θεοδώρα Παπαφλέσσα 1927- Λίνα Παπαφλέσσα Ιωάννης Τουλούπας -2001 Δημήτριος Τουλούπας Ειρίνη Τουλούπα Ιωάννης Τουλούπας Λίνα Παπαφλέσσα 1891-1912 Γρηγόριος Παπαφλέσσας 1893-1978 Πανάγος Φλέσσας 1870-abt. 1960 Αγγελικούλα Μαντιλάρη Ηλέκτρα Φλέσσα Σιμωνίδης Φλέσσας 1871-1896 Σιμωνίδης Φλέσσας 1841-abt. 1928 Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 0 1 - Νικήτας Φλέσσας 1830- Ιωάννης Φλέσσας Γεωργία Φλέσσα Ηλίας Φλέσσας 1832- Γεώργιος  Φλέσσας 1835- Αριστομένης Φλέσσας 1892-1977 Δημήτριος Φλέσσας 1899-1992 Σταυρούλα 1912-1995 Κωνσταντίνος Φλέσσας Χρήστος Φλέσσας Κατερίνα Φλέσσα Γεώργιος Φλέσσας Δημήτριος Φλέσσας Σούλα Φλέσσα Σιμωνίδης Φλέσσας 1907- Αμαλία Φλέσσα Ελευθερία Φλέσσα Αγγελική Φλέσσα Σοφία Φλέσσα Παναγιώτα Φλέσσα Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 3 6 - Σιμωνίδης  Φλέσσας 1905-1985 Γεώργιος  Φλέσσας 1931-2003 Βασιλική Γεωργανά 1938- Σμαράγδη Φλέσσα 1960- Δημήτριος Μιχαλόπουλος 1958- Καλιόπη Μιχαλοπούλου 1981- Ηλίας Μιχαλόπουλος 1984- Βασιλική Μιχαλοπούλου 1993- Ουρανία Φλέσσα 1961- Δμήτρης Τσίχλης 1959- Σπύρος Τσίχλης 1984- Παναγιώτης Τσίχλης 1988- Γιωργιανά Τσίχλη 1998- Καληρρόη Φλέσσα 1937- Δημήτρης Σπυράτος 1938- Δήμητρα Σπυράτου 1980- Γρηγόρης Φλέσσας Καλιόπη Σίμος Φλέσσας 1979- Λυκούργος Φλέσσας Κασιανή Σιμαιών Φλέσσας 1968- Χρήστος Φλέσσας 1970- Γεώργιος Φλέσσας 1973- Δημήτρης  Φλέσσας 1906- Φώτης Φλέσσας 1937-2005 Πάτρα Διαμαντοπούλου 1933- Δημήτριος Φλέσσας 1966- Βασιλική Φλέσσα 1968- Μαρία Φλέσσα 1970- ¨Ολγα Φλέσσα Κική Φλέσσα Βασιλική Φλέσσα Γρηγόριος Φλέσσας Αργυρώ Φλέσσα Γεώργιος Φλέσσας -1993 Αικατερίνη Ζώτου 1934- Αναστασία Φλέσσα Χρηστίνα Φλέσσα Δήμητρα Φλέσσα Γρηγόριος Φλέσσας Κωνσταντίνος Φλέσσας 1838- Παναγιώτης Φλέσσας Γιάννης Φλέσσας Δημήτριος Φλέσσας Γρηγόριος Φλέσσας Περικλής  Φλέσσας Γεώργιος Φλέσσας 1855-1941 Κωνσταντίνος Φλέσσας 1904-1993 Περικλής Φλέσσας -1913 Δημήτριος  Φλέσσας 1862-1954 Όλγα Ανδρανοπούλου Γρηγόριος Φλέσσας 1904-1989 Ευρίκλεια  Φλέσσα Δημήτριος Φλέσσας Γεώργιος Φλέσσας Αικατερίνα Φλέσσα Περικλής Φλέσσας Βασιλική Δρούτσα 1954- Ευρίκλεια Φλέσσα 1979- Κώστας Φλέσσας Γρηγόριος Φλέσσας Ιωάννης Φλέσσας 1908- Άντα Φλέσσα Όλγα Φλέσσα Δημήτριος Φλέσσας Αικατερίνη Πεδιαδίτη 1948- Ιωάννης Φλέσσας 1977- Ηλίας Φλέσσας 1914-1981 Δημήτριος Φλέσσας 1950- ¨Ερικα Φλέσσα 1983- Φώτιος Φλέσσας 1989- Γεώργιος Φλέσσας 1954- Λιάνα Φλέσσα 1985- Ηλίας Φλέσσας 1989- Αναγνώστης Φλέσσας 1802- Νικήτας Φλέσσας 1827- Ιωάννης Φλέσσας 1829- Γεώργιος Φλέσσας 1855- Νικόλαος Φλέσσας 1858- Σιμωνίδης Φλέσσας 1860- Γεώργιος Φλέσσας 1804-1825 Αφροδίτη Φλέσσα abt. 1823- Παναγιωτάκης  Φλέσσας abt. 1806- Σταϊκος Φλέσσας 1844-1870 Ιωάννης Φλέσσας Λυκούργος Φλέσσας -1870 Παναγιώτης  Φλέσσας Άννα Φλέσσα 1875-1961 Γιώρης  Φλέσσας Ρουμπίνη Θωμοπούλου Ιωάννης Φλέσσας 1917-1996 Λίτσα Τσάκαλη 1927- Ηρώ Φλέσσα 1951- Δημήτριος Παρίσης Κωνσταντίνος Παρίσης Γεώργιος Φλέσσας 1953- Βασιλική Φλέσσα 1964- Δημήτριος Ευθυμίου Χρήστος Ευθυμίου 1992- Λυκούργος Φλέσσας 1922-1989 Ευγενία Φλέσσα -1998 Βούλα Φλέσσα -1987 Ελένη Φλέσσα -1999 Παναγιώτα Φλέσσα Σταϊκος Φλέσσας Παναγιώτης  Φλέσσας Λυκούργος Φλέσσας Σταϊκος Φλέσσας Κωνσταντίνα Φλέσσα Αθανασία Φλέσσα Σταυρούλα Φλέσσα Βενετία Φλέσσα Λυκούργος Φλέσσας -1917 ΙφιγένειαΛυκούργου Φλέσσα Λυκουργία Φλέσσα Αναστασία Φλέσσα Δημήτριος Νικόλης 1912- Σπύρος Νικόλης Κώστας Νικόλης Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1808- Νικήτας Φλέσσας Σ γ ο υ μ π ό γ ι α ν ν η ς Ι ω ά ν ν η ς Κωνταντίνος Φλέσσας 1895-1965 Γεώργιος  Φλέσσας 1901-1975 Χρυσούλα Σαραντοπούλου Παναγιώτης Φλέσσας 1924- Janiine Moulin Γεώργιος Φλέσσας Michelle Sillito Doralyn Flessas 2004- Χρηστίνα Φλέσσα Joel Desy Loοc Desy 1996- Sandrine Desy 2001- Ιωάννης Φλέσσας 1928-1997 Θάλεια Γιαλίνη 1929- Χρυσούλα Φλέσσα Ιωάννης Καραγιώργος Δημήτριος Καραγιώργος 1980- Θάλεια Καραγιώργου 1986- Χαράλαμπος Φλέσσας 1933- Κατερίνα Χουρδάκη Χρυσούλα Φλέσσα 1975- Ζωή Φλέσσα Ευγενία Φλέσσα Αφροδίτη Φλέσσα Τσιγαρίδης John Tsigaridis Ευθυμία Φλέσσα Μαρία Φλέσσα Ευγενία Φλέσσα 1902- Νίκος Φλέσσας 1910-1988 Ιωάννης Φλέσσας Σιμωνίδης Φλέσσας 1910-2002 Ευθυμία Κανελοπούλου 1924- Ιωάννης Φλέσσας 1962- Έφη Σταματίου 1966- Σιμωνίδης Φλέσσας 1990- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1966- Στάθης Φλέσσας 1914-2008 Σοφία Παπαδάκου Γιάννης Φλέσσας Αρετή Κουτούβελα Γεώργιος Φλέσσας Ευστάθιος Φλέσσας Αλεξάνδρα Φλέσσα Αγγελική Φλέσσα Πότης Φλέσσας -1935 ? Μαντιλάρη Πιπίτσα Φλέσσα Ελένη Φλέσσα Τασία Φλέσσα Μαρία Φλέσσα 1809- Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης 1797-1831 Αλέξανδρος Μαυρομιχάλη Αικατερίνη Μαυρομιχάλη Κατερίνα Φλέσσα abt. 1811- Γρηγόριος Παπαφλέσσας 1788-1825 Μαρουδή Φλέσσα 1789- Παναγιώτης Φλέσσας Χριστόδουλος Φλέσσας Νικόλαος Φλέσσας 1715-

Press Ctrl-F to search by name