Η προέλευσης του ονόματος "Φλέσσας".

 

 

Οι Φλεσσαίοι της Βαυαρίας (Flessa).
 
    Το όνομα Φλέσσας συναντάται για πρώτη φορά στην παλαιά Πρωσία το 1536  με τον Nikolaus Flessaus Monchbergensis der Altere (1536-1599).
Η Οικογένεια αυτή αργότερα μετονομάστηκε  σε Flessa και σήμερα υπάρχουν πολλοί απόγονοί της στη Γερμανία και όλον τον κόσμο. Μάλιστα στην Γερμανία υπάρχει μία μεγάλη τράπεζα.
"Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΦΛΕΣΣΑ - THE FLESSA BANK".
Flesserrei Flessases from Bavaria driving a Foloss (Raft)
Κατά την Γερμανική εκδοχή το όνομα Flessa προέρχεται από την Βαυαρική λέξη Floss  που σημαίνει "σχεδία" στα Ελληνικά. Πολλοί Φλεσσαίοι τότε ήταν Flosserei δηλαδή αρχηγοί σχεδίας.
Ήταν λατόμοι που έκοβαν μεγάλους κορμούς δένδρων από τα δάση της Βαυαρίας, τα έφερναν στα ποτάμια, έφτιαχναν σχεδίες που τις οδηγούσαν μέσω του ρεύματος του ποταμού στα  εργοστάσια χαρτοποιίας. Επειδή τότε πολλές φορές το επάγγελμα χρησιμοποιείτο και ως επώνυμο έτσι πήραν το όνομα Flessa.
Από την Πρωσία ένα μεγάλο μέρος αυτών μετοίκησε προς την Βενετία, ένα άλλο προς την Βόρειο Αμερική και ένα άλλο προς την Κύπρο..

 

Flessa - Φλέσσας.

Όνομα ιστορικής οικογένειας καταγόμενης από την Έφεσο της Μικρός Ασίας και Παλαιάς Πρωσίας.Το διακεκριμένο επώνυμο Φλέσσας συναντάται για πρώτηφορά στη Έφεσο της Μικράς Ασίας, στην Πελοπόννησο της Ελλάδας, την Κύπρο και την επαρχία του Βρανδεμβούργου Γερμανίας.

 

Το όνομα Φλέσσας βρέθηκε στη Μικρά Ασία γύρω στο 1100μ.Χ., στη Βενετία και στην Πρωσία, απ’ όπου ξεχώρισε, από τους μεσαιωνικούς χρόνους ως ένα από τα ξακουστά επώνυμα οικογενειών της περιοχής, όπως:

 

⦁ Η οικογένεια του Herman Flessen (1433 -;) από το Herspuk Γερμανίας, ενός ιερέα από το Klamand-Velten Γερμανίας. Η οικογένεια του Flossmeister Jacob Flessa και του γιου του Ηans, που έζησαν περίπου το 1540 στο Flossbόchlein της πόληςKulmbacri. Ο Hans είχε 12 παιδιά και δι’ αυτών το όνομα Flessa διαδόθηκε στις μεγαλύτερες περιοχές της Γερμανίας.

⦁ Ο αγρότης Marthes Flessa (1569-1612) άνηκε σε αυτήν την μεγάλη οικογένεια. Οι οικογένειες του πρεσβυτέρου Nikolaus Flessaus, Monchbergensis (1536-1599) και του Nikolaus Flessaus, του νεώτερου, ένας ιεροκήρυκα από το Altere, πατριάρχες της μεγάλης οικογένειας Flessa στηΓερμανία.

⦁ Στην Πελοπόννησο της Ελλάδας, το επώνυμο Φλέσσας εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1700 μ.χ.με την οικογένεια του Γρηγόρη Παπά-φλέσσα (ο "Παπάς" εδώ είναι εκκλησιαστικός τίτλος), διότι ο Γρηγόριος ήταν Έλλην ορθόδοξος ιερέας). Ο πατέρας του, Δημήτριος Γεωργίου Φλέσσας, από την Πολιανή Καλαμών, είχε 28 παιδιά από δύο γάμους και είναι ο πατριάρχης της Ιστορικής οικογένειας των Φλεσσαίων στην Ελλάδα.

⦁ O Παπαφλέσσας ήταν ένας από τους αρχικούς διοργανωτές της ελληνικής επανάστασης (1821-1832) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Οι Φλεσσαίοι της Ελλάδος.

Το όνομα  Φλέσσας παρουσιάζετε για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφου του 1797. Είναι το ομόλογο του Παναγιώτη Φλέσσα ο οποίος πουλάει το χωράφι του στη Καραζοκαρυά  υπογεγραμμένο από Τούρκους και Έλληνες επίσημους.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το πιστοποιητικό του  1803 του Αρχιεπισκόπου  Λεονταρίου Γερμανού ο οποίος "πιστοποιεί ότι το όνομα Φλέσιας υπάρχει στην επαρχία Λεονταρίου και οι πρόγονοι του Καπετάν Νικήτα Φλέσια "ήσαν ανέκαθεν εκ των επισημότατων περιφανών της επαρχίας", ως εμφαίνεται εκ του παρακάτω έγγραφου, κημείλιον της οικογενείας των Φλεσσαίων.

    Η ταπεινότης ημών διά του παρόντος συστατικού γράμματος δηλοποιεί και τοίς πάση διαβεβαιούσα ότι ο το παρών μας επιφέρων Καπετάν Νικήτας Φλέσιας υπάρχει εκ τής ημετέρας επαρχίας τής πάλαι ποτέ ονομαζόμενης Χριστιανουπόλεως τα νυν δε επιλεγόμενης Λεονταρίου, και εκ τής κωμοπόλεως Πολιανής.
Ερευνήσαντες δι' ακριβούς περί αυτού και τής γενεαλογίας αυτού επληροφορήθημεν ότι αυτός και οι προγονοί του ήταν ανέκαθεν εκ των επισημότατων και περιφανών τής επαρχίας Λεονταρίου, οίτινες και πατρίδος αυτών προστατεύσαντες τοίς συμπολίτες πάντα επωφελώς ανεδείχθησαν, αλλά και αυτός ήδη μιμητής των προγόνων αυτού ανεφάνη.

Δία το παρόν ημέτερον συστατικό Γράμμα απεδώσαμεν ένα υπογεγραμμένο και εσφραγίσθην παρ' ημών, εις πίστωσιν τής αληθείας, συνεπιβεβαιούντων και των της πόλεως ταύτης ημετέρων κληρικών και προκριτωτέρων προεστών και δημογερόντων της πόλεως Λεονταρίου .

1803 Απριλίου 27, Λεοντάρι,

Ο Αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου, Γερμανός Σεραφείμ.
O καθηγούμενος Υπεραγίας Θεοτόκου μονής Μπούρας ,  
Αμβρόσιος Αρχιμανδρίτης  μαρτυρώ.
Πέτρος Σολομών προεστός Λεονταρίου μαρτυρώ.
Νικήτας Καραηλιόπουλος μαρτυρώ.
Βενέδικτος καθηγούμενος τής Μονής του Αγίου Νικολάου Χοντάλου μαρτυράω.
Αναστάσιος Ηλιόπουλος μάρτυς.

© (Copyright ) Πνευματικά δικαιώματα 2003-2021, Σύλλογος «Ιστορική Οικογένεια των Φλεσσαίων ο Παπαφλέσσας».
Πωλητήριο συμβόλαιο 1797.
Κωνσταντίνος Ιωάννου Φλέσσας ανηψιός Παπαφλέσσα