Γεναλογικό δένδρο Δημητρίου Γεωργίου Φλέσσα

-.Δημήτριος Γεώργιος Φλέσσας b. 1685 Πολιανή, d. 1765 Από τους Τουρκαλβανούς στην Καλαμάτα

    1 .Νικόλαος Δημήτριος Φλέσσας b. 1715 Πολιανή, Κα         d. 1770 Εφωνεύθει εν Νησίω Μεσσήνης

    2  Γεώργιος Δημήτριος Φλέσσας b. 1716 Πολιανή, Καλαμών  

                 d. 1770 Εφωνεύθει εν Νησίω Μεσσήνης

                      - Δημήτριος Γεωργίου Φλέσσας  β. 1736  Πολιανή Καλαμών.

                          d. 1799 Εφωνεύθει στη Μονή Ρεγκίτσας             

                       + Κωνσταντίνα Ανδροναίου b. Δημητσάνα

                              1. Ηλίας Δημήτριος Φλέσσας b. 1769 Γαρδίκι, Καλαμών

                                  + (—) Άγνωστη

                                  d. 1821 Εφωνεύθη κατά την άλωσιν τηςΤριπόλεως

                                  +   Αικατερίνη                                                                           

                              2. Νικήτας Δημήτριος Φλέσσας b. 1774 Πολιανή, Καλαμών,      Καλαμών

                                  d. 1846Αθήνα

                              3. Γρηγόριος Παπαφλέσσας b. 1788 Poliani, Kalamata, Greece

                                  d. 1825 Maniaki, Messenia's, Greece

                              4. Μαρουδή Δημητρίου Φλέσσα b. 1789 Πολιανή, Καλαμών, Καλαμών

                                  + Δημήτριος Μπούτσης

                        + Θεοδώρα Νοταρά b. Τρίκαλα, Κορινθίας m.1761

                              1  Παναγιώτης Δημήτριος Φλέσσας b. 1762 Polian , Kalamata, Greece

                                  d. 1803Amfia, Messinia, Peloponnisos, Greece

                                  + (—) Αναστασούλα

                              2  Κωνσταντίνος Δημήτριος Φλέσσας b. 1763 Πολιανή, Καλαμών

                                  d. Πολιανή

                              3  Αθανάσιος Δημήτριος Φλέσσας b. 1765 Πολιανή, Καλαμών

                                  d. 1825 Έπεσε στη μάχη της Θουρίας

                              4  Νικόλαος Δημήτριος Φλέσσας b. 1766 Πολιανή, Καλαμών

                                  d. 1825 Εφονεύθη ειςτας κατά του Ιμπραήμ μάχας εν Μεσσηνία (7-)(-) , _

                              5  Ιωάννης Δημήτριος Φλέσσας b. 1768 Πολιανή, Καλαμών

                                 d. 1825 Πρό των πυλών Αρτέμιδος

                                 + Κόρη Γεωργίου Χρηστάκη b. Θουρία

                               6 Γεώργιος Δημήτριος Φλέσσας b. Πολιανή, Καλαμών

             3 Κωνσταντίνος Δημήτριος Φλέσσας b. 1723 Πολιανή, Καλαμών

                   d. 1803 Πολιανή

1      2    3             4

Home